Čo je
zodpovedné hranie

Čo je zodpovedné hranie

Pri príležitosti medzinárodného kongresu European Lotteries (Európska asociácia lotériových a stávkových spoločností, ďalej EL) spoločnosť TIPOS podpísala 24. mája 2007 v Budapešti dokument Európske štandardy zodpovedného hrania.

Podpísaním dokumentu vyjadrili lotériové spoločnosti potrebu venovať sa problematike týkajúcej sa zodpovedného hrania a riešeniu problémov spojených s problémovým hraním. Cieľom je vytvorenie a udržanie bezpečného hráčskeho prostredia a vylúčenie akéhokoľvek negatívneho dopadu na spoločnosť, predovšetkým na tzv. rizikové skupiny obyvateľstva.

Spoločnosť TIPOS verí, že len vzdelaní a informovaní hráči sú zodpovední hráči. Chceme, aby si naši hráči užili hranie našich hier ako formu zábavy, a preto neustále hľadáme nové a zodpovedné spôsoby vytvárania pozitívneho prostredia pre hranie našich hier. Hráčom poskytujeme dostatok informácií, ktoré potrebujú na to, aby boli schopní správne sa rozhodnúť.

Princípy zodpovedného hrania sú kľúčovým prvkom našej ekonomickej činnosti. TIPOS aktívne podporuje znižovanie rizika vzniku patologického chovania hráčov a spolupracuje s inštitúciami, ktoré sa venujú prevencii a liečbe hráčov s problematickými návykmi pri hraní. TIPOS finančne podporuje linku pomoci pre volajúcich v krízovej situácii a zverejňuje jej telefónne číslo pre tých, ktorí sa stretli s patologickým hraním. V záujme spoločnosti je predovšetkým prevencia pred intervenciou.

Podporujeme a zvyšujeme povedomie o zodpovednom prístupe k hraniu hier a zavádzame nástroje, ktoré umožňujú hráčom kontrolu nad svojimi rozhodnutiami.

Z vlastných štúdií spoločnosti si je TIPOS vedomý vzťahu medzi hraním v mladom veku a potenciálnym rizikom patologického chovania v neskoršom veku. TIPOS zamedzuje prístup osobám, ktoré nedovŕšili vek 18 rokov, ku všetkým svojim produktom. Tento záväzok je jasne označený v celej distribučnej sieti a na internete. TIPOS kontroluje kontinuálne všetkých svojich partnerov pri dodržiavaní uvedeného princípu prostredníctvom pravidelných návštev predajných miest.

Zamestnancom mandatárov poskytuje TIPOS pravidelné školenia v oblasti patologického hrania tak, aby boli lepšie pripravení a schopní rozoznať varovné signály nadmerného hrania u svojich zákazníkov a v prípade potreby ich nasmerovať na inštitúcie poskytujúce odbornú pomoc.

Zamestnanci spoločnosti TIPOS a mandatári sú našimi hlavnými emisármi rozširovania povedomia o zodpovednom hraní.

Zodpovedné hranie na Slovensku v číslach
562
oprávnených hovorov vybavila linka pomoci za rok 2015
61
percent hráčov tvoria muži
107
ľudí si za posledný mesiac spravilo test závislosti
3
percentá populácie majú problémy s patologickým hráčstvom
Štatistické údaje – zdroj: hrajsrozumom.sk Etický kódex reklamy pre hazardné hry