Nadmerné hranie
prináša zdravotné riziká

„Princípy zodpovedného hrania sú kľúčovým prvkom našej ekonomickej činnosti. TIPOS aktívne podporuje znižovanie rizika vzniku patologického chovania hráčov a spolupracuje s inštitúciami, ktoré sa venujú prevencii a liečbe hráčov s problematickými návykmi pri hraní. TIPOS finančne podporuje linku pomoci pre volajúcich v krízovej situácii a zverejňuje jej telefónne číslo pre tých, ktorí sa stretli s patologickým hraním. V záujme spoločnosti je predovšetkým prevencia pred intervenciou.

Podporujeme a zvyšujeme povedomie o zodpovednom prístupe k hraniu hier a zavádzame nástroje, ktoré umožňujú hráčom kontrolu nad svojimi rozhodnutiami.

Z vlastných štúdií spoločnosti si je TIPOS vedomý vzťahu medzi hraním v mladom veku a potenciálnym rizikom patologického chovania v neskoršom veku. TIPOS zamedzuje prístup osobám, ktoré nedovŕšili vek 18 rokov, ku všetkým svojim produktom. Tento záväzok je jasne označený v celej distribučnej sieti a na internete“