Život
s patologickým hráčom

Život s patologickým hráčom

je veľmi stresujúci a nepredvídateľný. Je to vaša blízka osoba, ktorú máte radi a nechcete ju vidieť trpieť. Chcete jej pomôcť, ale cítite sa bezradný a frustrovaný, čo je spôsobené negatívnymi efektmi spôsobenými patologickým hraním a s tým súvisiacim stresom.

Potrebujete sa obrniť trpezlivosťou a naučiť sa pozorne vnímať jeho reakcie. Ak máte pocit, že situáciu nezvládate, podeľte sa so svojimi problémami s dôveryhodnou osobou, ktorou môže byť člen rodiny, priateľ, psychoterapeut, atď. Nemajte výčitky svedomia, pretože to nie je vaša vina.

Nasledovné tipy vám pomôžu prekonať a vyriešiť túto situáciu:

 Buďte trpezlivý, nekričte, nevyhrážajte sa, netrestajte.

 Vyjadrujte mu podporu, ale nesnažte sa ho brániť za každú cenu.

 Komunikujte otvorene a otvorene pomenujte svoje pocity.

 Buďte zhovievavý, ale nekompromisný pri nastavovaní hraníc želaného chovania.

 Nezanedbávajte vlastné sociálne aktivity, koníčky a hobby.

 Odstráňte z dosahu gamblera finančné prostriedky a majetok.

 Podeľte sa so svojím bremenom s blízkou osobou.

 Jasne definujte vaše očakávania a obavy z budúcnosti.

 Pozrite sa na problém z hľadiska vašej budúcnosti.

Varovné signály Kontakty na regionálnu pomoc