Varovné signály
patologického chovania

Varovné signály patologického chovania

Väčšina hráčov hazardných hier hrá zodpovedne a pre zábavu. Napriek tomu existuje určité percento hráčov, ktorých hranie privedie do bezvýchodiskovej situácie a poškodzujú seba, rodinu a svoje okolie.

Hranie hazardných hier si vyžaduje tri základné zdroje: čas, peniaze a energiu. Problémom sa hranie stáva vtedy, ak jeden z uvedených zdrojov je použitý v neprospech iných dôležitejších aktivít ako osobné vzťahy, rodina, zamestnanie a financie potrebné pre každodenný život.

Varovné signály patologického chovania:

 Míňanie väčšieho množstva peňazí, ako si hráč môže dovoliť.

 Všetok voľný čas je venovaný hre.

 Snaha vyhrať prehraté peniaze naspäť.

 Pocit viny a výčitky svedomia týkajúce sa hrania.

 Požičiavanie peňazí a predávanie vecí z domácnosti.

 Uvažovanie o nelegálnom spôsobe získania peňazí.

 Absencie v práci z dôvodu hrania.

 Skrývanie nadmerného hrania pred okolím a rodinou.

Život s patologickým hráčom Odborná pomoc