Odborná pomoc

Odborná pomoc

Hranie vám má prinášať zábavu a radosť z hry, preto je dôležité mať svoje hranie vždy pod kontrolou. V prípade, že hranie začína negatívne ovplyvňovať váš život, neváhajte kontaktovať odborníkov v nižšie uvedených špecializovaných inštitúciách. Radi vám poskytnú doplňujúce informácie a rady ako postupovať v prípade problémov s hraním.

Radi Vám poradia aj na bezplatnej Linke pomoci pre problémy s hraním.Názov zdravotníckej inštitúcie Adresa Kontaktný e-mail Kontaktné telefónne číslo
Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava Hraničná 2
821 05 Bratislava
cpldz@cpldz.sk 02/53 41 74 64
Centrum pre liečbu drogových závislostí Žilina Ústavná liečba:
Pod Laščeky 278
010 03 Žilina – Považský Chlmec
Ambulantná liečba:
V. Spanyola
areál FNsP Žilina
Budova Polikliniky, 3. poschodie
Ústavná liečba:
cpldz.zilina@gmail.com


Ambulantná liečba:
cpldz.zilina@gmail.com
Ústavná liečba:
0918 994 456
041/500 76 92

Ambulantná liečba:
041/511 02 33
0918 994 456
Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica Cesta k nemocnici 55
974 01 Banská Bystrica
info@cpldz-bb.sk 0901 911 912
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Skladná 2
040 01 Košice
cpldz.kosice@gmail.com 055/622 28 48
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126
049 01 Muráň
recepcia@olup-prednahora.sk

olup@olup-prednahora.sk
058/486 61 11
058/486 61 42
Pracovisko liečby nelátkových závislostí, II. Psychiatrická klinika SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
psychiatria@nspbb.sk 048/433 58 21
Klinika drogových závislostí SZU a PNPP, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Malacká cesta 63
902 18 Pezinok
Objednávací formulár: https://kdz.pnpp.sk/objednavaci-formular
mail@pnpp.sk
0902 440 670
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Rínok 334/48
951 35 Veľké Zálužie
sekretariat@pnvz.sk 037/6548 111
Psychiatrická nemocnica Hronovce Dr. Jána Zelenyáka 65
935 61 Hronovce
pnh@pnh.sk 036/757 72 00
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci Gemerská 233
049 11 Plešivec
pl-plesivec@pl-plesivec.sk 058/792 11 56
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Andreja Hrehovčíka 1
071 01 Michalovce
sekretariat@pnmi.sk 056/681 81 11
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Kremnica Československej armády 234/139
967 01 Kremnica
sekretariat@pnkca.sk
pnkremnica@gmail.com
045/670 51 11