Hraj
zodpovedne

Hraj zodpovedne

je prístup, pri ktorom má hráč dostatok informácií na to, aby urobil správne rozhodnutie počas svojej hry. Informovaní hráči sú hráči, ktorí hrajú pre zábavu a nie pre peniaze a vedia, kedy skončiť.

TIPOS poskytuje na svojej webovej stránke možnosť hrať free – bez finančného vkladu. Všetky takéto hry majú nastavenú rovnakú pravdepodobnosť výhry ako reálne hry za peniaze, čím hráči nenadobúdajú falošnú predstavu o svojich mimoriadnych schopnostiach a šťastí. Je potrebné rozoznávať medzi hrami, ktoré sú postavené na princípe náhody (číselné lotérie, žreby, kasínové hry, atď.) a hrami postavenými na princípe znalostí (športové stávkovanie, poker, atď.). Skôr, ako začnete hrať, preštudujte si herný plán a pravidlá každej hry.

Pravidlá zodpovedného hráča:

Hrajte pre zábavu, nie pre peniaze.

Pred hrou si nastavte časový a finančný limit.

Nepožičiavajte si na hranie a nemíňajte peniaze určené na životné potreby.

Nezatajujte prehry a nevyzdvihujte výhry.

Akceptujte prehrané peniaze ako náklady na zábavu a nesnažte sa ich vyhrať späť.

Nehrajte, ak máte zlú náladu a depresiu.

Robte si počas hry časté prestávky, počúvajte svoje myšlienka a pocity.